Wczytuję dane...
LOG Plus
Zakres działalności 

Spółka LOG Plus jest wiodącym na polskim rynku producentem oprogramowania, specjalizującym się w nowoczesnych rozwiązaniach, wspomagających zarządzanie zasobami informatycznymi (IT Asset Management), procesy biznesowe zgodnie ze standardami ITIL oraz bezpieczeństwo organizacji. Głównym celem producenta jest tworzenie inteligentnego systemu, nasyconego know-how, przy jednoczesnym zachowaniu intuicyjności i łatwości użycia dla jego odbiorców.  

Produkt LOG Plus 

Platforma LOG Plus to fundament każdej organizacji, chcącej kompleksowo zarządzać aktywami i usługami IT oraz ich bezpieczeństwem. LOG Plus gromadzi w jednym miejscu wszystkie niezbędne dane oraz narzędzia umożliwiające kontrolę nad infrastrukturą informatyczną, zapewniając ciągłość działania usług. System jest nie tylko wsparciem w zarządzaniu i organizacji pracy dla zespołu IT, ale również dla całego biznesu. Oprogramowanie wyróżnia się szybkością i łatwością wdrożenia, mobilnością, a dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii bezproblemową integracją z innymi systemami!   
 
LOG Plus został stworzony w oparciu o najlepsze światowe praktyki w zakresie zarządzania zasobami IT i nie tylko. Jest zgodne z wytycznymi norm ISO/IEC 19770-1:2017, ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 w tym także Rozporządzenia UE w zakresie ochrony danych osobowych, Dyrektywy o Ochronie Sygnalistów oraz ITIL v4. Jako Środek Zarządzania Ryzykiem z obszaru bezpieczeństwa zasobów ludzkich, polityki kontroli dostępu i zarządzania zasobami wspiera również dyrektywę NIS2 i rozporządzenie DORA. 
 
Najważniejsze obszary LOG Plus
 • ITAM (IT Asset Management) - umożliwia ewidencję i monitoring całego majątku informatycznego firmy, którym zarządza dział IT. 
 • SAM (Software Asset Management) - pozwala na efektywne zarządzanie oprogramowaniem wykorzystywanym w organizacji. Pomaga w utrzymaniu optymalnej ilości licencji, kontrolę ich zgodności oraz ponoszonych kosztów. 
 • ITSM (IT Service Management) - umożliwia zaawansowane zarządzanie zgłoszeniami w tym incydentami, problemami, zmianami i akceptacjami w sposób dostosowany do unikalnych potrzeb Twojej organizacji. 
 • Zarządzanie tożsamością i dostępem - pozwala kontrolować dostęp do systemów informatycznych oraz nadawać i odbierać uprawnienia.  
 • Zarządzanie usługami IT - pozwala osiągnąć pełną wiedzę o usługach działających w firmie, elementach, które mają bezpośredni wpływ na usługi oraz powiadamia o przerwach w dostępie do usług, zanim zrobią to użytkownicy. 
 • Zarządzanie procesami RODO i anonimowe zgłaszanie naruszeń - jest wsparciem organizacji w spełnieniu wymogów RODO, m.in. w zakresie prowadzenia rejestru czynności przetwarzania oraz pozwala na bezpieczne zgłaszanie naruszeń bez konieczności logowania się użytkownika.  
Kluczowe wartości dla Twojego biznesu 
 • Funkcje LOG Plus zostały podzielone w taki sposób, aby każda organizacja mogła zbudować platformę według własnych potrzeb biznesowych i finansowych. 
 • Błyskawiczne wdrożenie systemu za pomocą Virtual Appliance pozwala zaoszczędzić czas oraz obniżyć koszty. Dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym platforma może pracować na darmowych systemach operacyjnych z rodziny Linux oraz na darmowych bazach danych PostgeSQL, co czyni system tańszym w utrzymaniu. 
 • Lekkie i przejrzyste webGUI aplikacji, w którym odnajdzie się każdy, bez konieczności sięgania do dokumentacji technicznej, nie tylko skraca czas niezbędny na konfigurację systemu, ale także eliminuje barierę technologiczną dla pracowników spoza IT (np. podczas zgłaszania incydentów) 
 • Platforma posiada wbudowaną, stale rozwijaną, listę natywnych konektorów do popularnych rozwiązań tj. Active Directory, Azure AD, HyperVvCenter, SAP License Manager i wiele innych. Ponadto dla wymagających Klientów, LOG Plus oferuje API Rest, umożliwiające zbudowanie niemalże każdej integracji. 
 • Do systemu można zalogować się z każdego rozwiązania poprzez przeglądarkę internetową – nie trzeba instalować żadnego dodatkowego oprogramowania (konsoli). Ponadto platforma dostępna jest nie tylko z komputerów, ale także ze smartfonów, co pozwala na nieskrępowany i szybki dostęp do informacji.